Udskriv denne side

Regler for fodterapi

I november 2013 er der indgået en ny aftale mellem Danske Regioner og foreningen af statsautoriserede fodterapeuter. Den trådte i kraft pr. 01. februar 2014 og gælder i perioden 2014-2017.

Du kan læse om den på Diabetesforeningens hjemmeside her

http://www.diabetes.dk/diabetes-1/hjaelp-og-stoette/social-stoette/faelles/fodterapi.aspx

og på fodterapeuternes landsforenings hjemmeside her

http://www.lasf.dk/nyheder/Aftale-om-fodterapi-2014--2017/?highlight=overenskomst